آخرین اخبار

انتقال شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه ارومیه به پردیس نازلو

به اطلاع همکاران دانشگاهی می رساند هیأت رئیسه دانشگاه جهت ارائه خدمات رفاهی به آحاد دانشگاهیان فروشگاه های مستقر در پردیس نازلو را به شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه واگذار نموده است. همچنین شعبه ای از آن تعاونی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی مستقر شده است.

گفتنی است محل قبلی فروشگاه واقع در پردیس شهر بعنوان نمایشگاه فن بازار جهت عرضه محصولات فنآورانه تغییر کاربری پیدا کرده و در آینده نزدیک شاهد فعالیت آنها خواهیم بود.