آخرین اخبار

حمایت پژوهشکده زیست فناوری از طرح های تولیدی تقاضا محور و پایان نامه ها

به اطلاع کلیه پژوهشگران داخلی و خارجی، اساتید و دانشجویان می رساند پژوهشکده زیست فنآوری دانشگاه ارومیه در نظر دارد از طرح های تقاضا محور در زمینه های "طرح های تولیدی (تا اتمام مرحله تولید آزمایشگاهی)، طرح های تولید و انتقال بیوتکنولوژی، برگزاری کارگاه های آموزشی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی" با شرایط زیر از نظر تجهیزاتی و مالی حمایت می نماید، لذا خواهشمند است طرح های مورد نظر را در قالب فرم های پیوستی حداکثر تا تاریخ 31/4/1395 به صورت حضوری ویا از طریق پست به آدرس: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، پردیس دانشگاه ارومیه، پژوهشکده زیست فنآوری، امور اداری و یا از طریق آدرس الکترونیکی bioins@urmia.ac.ir به این پژوهشکده ارسال نمایند.

 

الف- اولویت طرح های تولیدی:

1.طرح هائی که قابلیت عرضه در بازار داخلی و یا خارجی را داشته و تقاضا برای آن ها در بازار موجود باشد.

2.پژوهشگرانی که تمایل داشته باشند محصولات خود را از طریق تشکیل شرکت های دانش بنیان عرضه نمایند.

3.طرح هایی که در آنها مزیت های منطقه ای مندرج در آمایش سرزمین مد نظر باشد.

4.طرح های بین رشته ای و طرح هایی که با مشارت جمعی پژوهشگران به صورت کار گروهی ارائه شده باشند.

5.  طرح هایی که توسط اعضاء هیات علمی دانشگاه ارومیه و وابستگان به پژوهشکده زیست فنآوری ارائه شده باشد.

توضیح: اساتید و پژوهشگران سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در صورتی می توانند در این طرح ها مشارکت نمایند که حداقل 50 درصد از هزینه های طرح توسط موسسه متبوع ایشان تامین گردد. بدیهی است موسسه مربوطه به همان نسبت در دستاوردهای مادی و معنوی طرح سهیم خواهد بود.

6.طرح هایی که مدت زمان اجرای آن ها کوتاه تر باشد.

7.طرح هایی که تمام و یا بخشی از هزینه های آن ها توسط سایر نهادها و یا مشتری تامین شده باشد.

8.طرح هایی که زودتر توسط پژوهشکده دریافت شده باشند.

جهت دریافت فرم روی "فرم پیشنهادیه طرح تولید محصول" کلیک نمایید.

 

ب- طرح های تولید و انتقال بیوتکنولوژی

به منظور ارتقا کیفیت پژوهش و طرح های تولیدی و نیز بهره گیری هرچه بیشتر از تکنولوژی های روز در حوزه زیست فنآوری ، پژوهشکده زیست فنآوری دانشگاه ارومیه در نظر دارد از طرح هائی که منجر به تولید و یا انتقال بیوتکنولوژی می گردد حمایت مالی و امکاناتی نماید. لذا از کلیه پژوهشگرانی که مایل هستند روش های نوین بیو تکنولوژی را در پژوهشکده راه اندازی و آماده کار نمایند دعوت به عمل می آورد پیشنهاد مورد نظر خود را به پژوهشکده ارائه نمایند.

 توضیح: اساتید دانشگاه ارومیه، سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می توانند در این فراخوان مشارکت نمایند.

جهت دریافت فرم روی "فرم پیشنهادیه طرح تولید و انتقال بیوتکنولوژی" کلیک نمایید.

 

ج- برگزاری کارگاه های آموزشی

اساتید دانشگاه ارومیه، سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که مایل باشند از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی تجربیات خود را در اختیار سایر همکاران و دانشجویان قرار دهند می توانند در این فراخوان مشارکت نمایند. موضوع کارگاه های مربوطه در شورای پژوهشی دانشگاه تصویب و برگزار کنندگان آن از امتیاز مربوطه برخوردار خواهند شد.

جهت دریافت فرم روی " فرم پیشنهادیه برگزاری کارگاه" کلیک نمایید.

 

د- حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

پژوهشکده زیست فنآوری دانشگاه ارومیه در نظر دارد از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی که موضوع آنها با یکی از گروه های پژوهشی پژوهشکده مرتبط باشد از نظر مالی و در اختیار گذاشتن امکانات آزمایشگاهی (نوع یک) و یا صرفا با در اختیار گذاشتن امکانات آزمایشگاهی (نوع دو) حمایت نماید. دانشجویان عزیزی که مایل به استفاده از این امکانات باشند می بایست پروپوزال تصویب شده خود را به همراه نامه درخواست با امضاء استاد راهمنای اول تحویل پژوهشکده نمایند. بدیهی است در متن پروپوزال و نامه استاد راهنما می بایست بخشی از کار عملی پایان نامه که در پژوهشکده انجام خواهد شد مشخص گردد.

توضیح: برای دانشجویان سایر دانشگاه های کشور سهمیه ای جهت استفاده از امکانات پژوهشکده در نظر گرفته شده است که در صورت تمایل می­توانند از این امکانات استفاده نمایند.

عناوین گرو ه های پژوهشی پژوهشکده زیست فنآوری دانشگاه ارومیه:

1.      گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

2.      گروه بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی

3.       گروه بیوتکنولوژی گیاهان داروئی و صنعتی

4.       گروه بیوالکترو شیمی                              

توضیح: فرم پروپوزال مورد استفاده در دانشکده ها همان فرم مورد استناد پژوهشکده نیز خواهد بود.

                                           پژوهشکده زیست فنآوری دانشگاه ارومیه