آخرین اخبار

نتیجه قرعه کشی برای شرکت در اجلاس سالیانه بسیج اساتید کشور در مشهد مقدس

نظر به برگزاری نشست سالیانه هم اندیشی بسیج اساتید کشور در مشهد مقدس و با توجه به سهمیه اعلام شده از سوی سازمان بسیج اساتید کشور؛ کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه اسامی ده نفر از همکاران هیأت علمی (به همراه خانواده) برای شرکت در این نشست را اعلام نمود:

لازم به ذکر است در صورت عدم اعلام آمادگی هر یک از افراد مندرج در لیست اصلی و یا تغییرات در سهمیه اعلامی به ترتیب از لیست ذخیره اقدام به جایگزینی می شود، همچنین جهت سازماندهی و تعیین کارگروه های پنج گانه جلسه توجیهی با اعلام قبلی تشکیل خواهد شد.