آخرین اخبار

ثبت نام ترم تابستان سال تحصیلی 1394-95  دانشگاه ارومیه آغاز شد

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دانشگاه ارومیه ترم تابستان سال تحصیلی 95-1394 را ارائه می نماید.

لذا آندسته از دانشجویانی که تمایل به اخذ ترم تابستانی دارند می توانند با مراجعه به پیوند ذیل نسبت به مطالعه فایل راهنما و سپس ثبت نام و انتخاب واحد اقدام نمایند.

پیوند

لازم به ذکر است به دروس ارائه شده در ترم تابستان 95، واحدهای تربیت بدنی 1 و2 افزوده شده است.

متقاضیان محترم می توانند برای انجام انتخاب واحد به امور آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مراجعه نمایند.