آخرین اخبار

افزایش دو برابری سختی کار کارکنان دانشگاه

در راستای سیاست های کلان دانشگاه و جبران بخشی از زحمات کارکنان خدوم دانشگاه در مشاغل مختلف، هیأت رئیسه دانشگاه در جلسه روز یک شنبه بیست و هفت تیر ماه سال جاری به استناد بند یک ماده 36 آیین نامه استخدام اعضای غیر هیأت علمی، افزایش دو برابری درصد سختی کار همکاران را تصویب نمود.