آخرین اخبار

دومین ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی استان در دانشگاه ارومیه راه اندازی گردید

به دنبال انعقاد تفاهم نامه تجهیز ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی فی ما بین دانشگاه ارومیه و هواشناسی استان آذربایجان غربی؛ دومین ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی استان آذربایجان غربی (دانشگاه ارومیه - واحد نازلو) با حضور رییس دانشگاه ارومیه، معاون فنی و شبکه ایستگاه های سازمان هواشناسی کشور و مدیر کل هواشناسی استان بیست و هفتم مرداد ماه در دانشگاه ارومیه راه اندازی و افتتاح گردید.

ابراهیم میرزایی معاون فنی و شبکه ایستگاه های سازمان هواشناسی کشور در خصوص اهداف اجرایی این طرح ها گفت: راه اندازی این ایستگاه  جهت بهبود خلاء های آماری مربوط به پدیده های طبیعی،  انجام دیدبانی های جوی و رشد و نمو محصولات ( فنولوژی و بیومتری)، تعیین میزان رطوبت در اعماق مختلف خاک،  تعیین وضعیت عمق خاک، تعیین شدت یخبندان خاک، تهیه بولتن های محصولات، تأمین اطلاعات هواشناسی کشاورزی محصولات منطقه و تعیین محصولات مطابق اقلیم از جمله سیب و انگور در استان می باشد.

صادق ضیائیان مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: برای علم محور کردن کشاورزی و استفاده از منابع موجود، راه اندازی 45 ایستگاه اتوماتیک دیگر در استان مورد نیاز است، وی خاطر نشان کرد: داده های ثبت شده ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی به صورت کد های بین المللی رمز گذاری و برای ایستگاه های هواشناسی واشنگتن و روسیه و ملبورن آنلاین نمایش داده می شود و در تهیه نقشه های هواشناسی بین المللی استفاده می شود.

دکتر رحیم حب نقی رییس دانشگاه ارومیه با توجه به پتانسیل های علمی و پژوهشی دانشگاه در عرصه های مختلف گفت: همکاری های متقابل با هواشنایی استان در جهت راه اندازی ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی گامی مهم برای پیشرفت در عرصه های کشاورزی و بهبود مسائل و مشکلات در این زمینه خواهد بود، لذا امید است با راه اندازی این ایستگاه برکات بسیاری برای استان و دانشگاه حاصل گردد.