آخرین اخبار

فراخوان مشارکت در خرید باغ

دکتر حمزه دیدار نماینده دانشگاه ارومیه در هیأت مدیره صندوق رفاه اعضاء هیأت علمی اعلام کرد: صندوق رفاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه ارومیه قصد دارد در خرید باغ برای اعضای هیأت علمی مشارکت نماید.

وی افزود: متقاضیان تا دوم شهریور ماه فرصت دارند بر اساس مشخصات تفصیلی پیوستی نسبت به ثبت نام برای خرید باغ در روستای حصار ترکمان اقدام نمایند.

جهت مشاهده شرایط مشارکت در خرید باغ اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده برگ درخواست ثبت نام باغ اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده کروکی اینجا کلیک کنید.