آخرین اخبار

تمدید مهلت ثبت نام وام دانشجویی برای نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

 با عنایت به تقاضای متعدد دانشجویان؛ صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد نسبت به تمدید مهلت ثبت نام تقاضای وام در سامانه پورتال دانشجویی اقدام نماید. لذا کلیه دانشجویان محترم می توانند از تاریخ 1395/06/02 لغایت 1395/06/21 (به مدت بیست روز) جهت ثبت اطلاعات فردی و درخواست وام برای نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 اقدام نمایند.

پرداخت وام های دانشجویی منوط به ثبت نام از طریق پورتال دانشجویی به آدرس http://bp.swf.ir می باشد.

معاونت دانشجویی «اداره رفاه  بورس و وام»