آخرین اخبار

احداث اولین نیروگاه برق CHP گلخانه ای در دانشگاه ارومیه

در نخستین نشست مشترک دانشگاه ارومیه و شرکت هیربد نیرو که سوم شهریور ماه در دفتر رئیس دانشگاه ارومیه برگزار گردید تفاهم نامه ای با موضوع "احداث گلخانه CHP با قابلیت تولید همزمان برق و حرارت" به امضاء طرفین رسید.

این طرح که با هدف احداث و بهره برداری تجاری از یک نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت با استفاده از گلخانه CHP پایه گذاری شده است؛ به عنوان راه حلی مناسب در جهت افزایش راندمان انرژی در صنعت تولید برق، کاهش هزینه های تولیدات گلخانه ای و کاهش آلایندگی های محیطی در نظر گرفته شده است.

با تکمیل این طرح ضمن ایجاد بستری مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی و نیل به رشد و بهره وری در اقتصاد، می توان با محوریت قرار دادن آشنایی دانشجویان با روش های نوین در بخش کشاورزی و کشت گلخانه ای به توانمند سازی و اشتغال زایی دانشجویان امیدوار بود.