آخرین اخبار

 

لیست متقاضیان اصلی و ذخیره برای واگذاری باغ از طریق صندوق رفاه هیات علمی دانشگاه ارومیه

لیست اصلی  : (با توجه به سوابق عضویت در صندوق و  امتیازات قبلی صندوق )

1

محمود سید تهرانی

16

عبد الناصر  نظریانی

2

فریبا  مهر خو

17

رحیم عابدی

3

عطاء الله باراندوزی

18

حسن خداویسی

4

احمد علیجان پور

19

سید مهدی پسته ای

5

سید کاظم شهیدی

20

غلامرضا  منصورفر

6

بهرام دلیر نقده

21

حمزه  دیدار

7

خلیل فرهادی

22

مقصود سلیمان پور

8

جواد نوری نیا

23

مرتضی خسرو نیا

9

سیامک عصری رضایی

24

قادر احمدی

10

باقر نیک نام

25

شهرام جوادی

12

چنگیز قبادی

 

 

13

یونس کریم پور

 

 

14

محمد حسن جوادی

 

 

15

شهرام  میرفخرایی

 

 

لیست  ذخیره : ( متقاضیان عضو جدید و اعضایی که قبلا باغ گرفته اند) اولویت بندی بر اساس قرعه کشی

1

ناصر سلطانی

6

حمید رضا فعالجو

2

پری چالاکی

7

محمود رضا زاد باری

3

محمد رضا شیدایی

8

حسن صدقی

4

کاظم بدو

9

اصغر وثوقی اسکویی

5

خانم سیدی

10

 

 

همکارن محترم لیست اصلی بایستی حداکثر تا تاریخ  11 /6/1395  مبلغ 450 میلیون ریال  به حساب سپرده صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ( 0215339787008) واریز نموده و فیش واریزی به دفتر صندوق یا آقای عباس نژاد (09148575105) تحویل نمایند .