آخرین اخبار

دیدار  از همکاران بازنشسته دانشگاه ارومیه

 علی جوانزاده رییس کانون بازنشستگان، بهروز وظیفه شناس نائب رئیس کانون بازنشستگان و دکتر مجتبی هادیان مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه ارومیه از همکاران بازنشسته آقای ولی ال چوبی کارمند سابق خدمات و دکتر محمد رضا بهفروز عضو سابق گروه فیزیک دانشگاه ارومیه دیدار کردند.

در این دیدار که در فضایی بسیار صمیمی برگزار گردیددکتر مجتبی هادیان ضمن ابلاغ سلام و درود رییس دانشگاه و دلجویی از این عزیزان پای صحبت آنان نشست و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت .