آخرین اخبار

دکتر رحیم نادر علی

دکتر محمد حسن جوادی

موفقیت بسیج اساتید دانشگاه ارومیه

دکتر رحیم نادرعلی مسئول بسیج اساتید دانشگاه ارومیه از سوی رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور بعنوان "مدیر نمونه سازمان بسیج اساتید کشور" انتخاب شد.

همچنین دکتر محمد حسن جوادی عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه طی حکمی به سمت "سرپرست بسیج اساتید دانشگاه های استان آذربایجان غربی" منصوب گردید.

رییس دانشگاه و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با ارسال پیامی ضمن ابلاغ مراتب تقدیر و تشکر برای این عزیزان آرزوی توفیقات روز افزون نمودند.

روابط عمومی دانشگاه نیز برای این عزیزان آرزوی توفیق و سربلندی بیش از پیش می نماید.