آخرین اخبار

جایزه برتر کنفرانس بین المللی زمین شناسی دانمارک به استاد دانشگاه ارومیه اهداء شد

دکتر صمد علیپور عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه در هجدهمین کنفرانس بین المللی علوم زمین شناسی که پانزدهم و شانزدهم آگوست 2016 ( بیست و پنجم لغایت بیست و ششم مرداد ماه 95 ) در شهر کوپنهاگن دانمارک برگزار گردید با ارائه مقاله ای تحت عنوان:

"Effect of Weathering on the Mineralogy and Geochemistery of Sediments of the Hyper Saline Urmia Salt Lake, Iran"

جایزه بهترین مقاله این کنفرانس را به خود اختصاص داد.

موضوع مقاله برگرفته از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی خدیجه موسوی (فارغ التحصیل دانشگاه ارومیه) می باشدکه تحت راهنمایی دکتر علیپور صورت پذیرفته بود.

دانشگاه ارومیه برای این عزیزان آرزوی موفقیت روز افزون می نماید.