آخرین اخبار

سخنرانی دکتر علیرضا مظفری در درس گفتار خاقانی در شهر کتاب تهران

سی ‌‌و ‌یکمین نشست از مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی درباره‌ی خاقانی با موضوع «تأثیر زمان و مکان در شعر خاقانی» با سخنرانی دکتر علیرضا مظفری، عضو هیأت علمی و مدیر کل امور آموزشی دانشگاه ارومیه، چهارشنبه ۱۰ شهریور، در مرکز فرهنگی شهر کتاب تهران برگزار شد.

مظفری در این درس‌گفتار به بحث زمان و مکان زندگی خاقانی و تأثیر آن بر اشعار این شاعر پرآوازه پرداخت و گفت: آوازه‌ی خاقانی در سال‌های جوانی او از مرزهای شَروان درگذشت و رفته‌رفته در خراسان و عراق به عنوان شاعری زبان‌آور شناخته شد و در دربار شروان جایگاه بلند و رشک‌انگیزی یافت. ولی بعد، از دربار و محیط شروان آزرده شد و از مدح شاهان کناره گرفت و از زادگاه خود دل برید و بیست و چند سال پایانی عمر را عمدتاً در تبریز گذراند. زمان و مکان در شعر خاقانی بسیار تأثیرگذار بوده است.

ایشان ضمن ارائه توضیجاتی در خصوص موارد تأثیرگذار بر اشعار خاقانی ابراز داشت: آن چیزی که خاقانی تحت تأثیر آن شاعری کرده، مقداری برخاسته از ذهنیت متراکم و انبوهی است که گاه‌گداری تزاحم‌ها و تضادهای عالمانه را در شعر او وارد کرده است. گرایش‌های عقلانی و احساسی هم که حاکم بر سده‌ی ششم بوده است در ذهن خاقانی وارد شده است؛ با این پیش‌فرض که هرچه شعرِ حکیمانه است در دوره‌ی ابتدایی زندگی خاقانی سروده است و هرچه شعر احساساتی‌تر است در دوره‌های سپسینی عمر او. 

 

دریافت گزیده کلیپ درس گفتار خاقانی با موضوع «تأثیر زمان و مکان در شعر خاقانی» از دکتر علیرضا مظفری