آخرین اخبار

کارگاه آموزشی نحوه استفاده از پرتال اساتید برگزار می گردد

مدیریت اداره فناوری اطلاعات به منظور آشنایی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ارومیه در مورد نحوه استفاده، ورود و ویرایش اطلاعات علمی و پژوهشی در پرتال اساتید کارگاه آموزشی برگزار می نماید.

لذا از اعضای هیات علمی علاقه مند به شرکت در این کارگاه آموزشی درخواست می شود با ارسال ایمیل به آدرس facultystaff@urmia.ac.ir شرکت خود در این کارگاه را در یکی از تاریخ های ذیل اعلام نمایند.

 

ردیف

روز

تاریخ

مکان

ساعت برگزاری

1

دوشنبه

95/07/26

آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد و مدیریت                      

10:30- 12

2

شنبه

95/08/01

آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی                   

1 - 2:30

3

چهارشنبه

95/08/05

آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی                            

1:30 - 3