آخرین اخبار

 ارائه خدمات تخصصی پزشکی در درمانگاه دانشگاه ارومیه

با عنایت به تلاش درمانگاه دانشگاه ارومیه در جلب همکاری پزشکان متخصص؛ به اطلاع عموم دانشگاهیان دانشگاه ارومیه می رساند جهت بهره مندی از خدمات این مرکز طبق برنامه زمانی ذیل اقدام نمایند.

زمان تخصص نام ردیف
روزهای یکشنبه ساعت 11-10 پزشک متخصص پوست، مو و ناخن دکتر راحله خلیل آذر 1
روزهای یکشنبه ساعت 13-12 پزشک متخصص عفونی، داخلی دکتر حمیدرضا افشارجو 2