آخرین اخبار

دستور بیست و دوم از مصوبات مورخ 1395/05/28 هیات محترم امنادر خصوص دستور­العمل هدفمندسازی پایان­ نامه های دوره­ های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های عضو هیأت امنا

 

به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس بند 7  از دستور اول مورخ 1395/04/09 کمیسیون دائمی؛ هیأت امنا کلیات دستور­العمل هدفمند­سازی پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های عضو هیأت امنا را با توجه به تصويب كميسيون دائمي هيأت امنا، به شرح پیوست شماره (6) مورد تصویب قرارداد.

 

برای دریافت مصوبه اینجا کلیک کنید.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:3361  این هفته:30049  این ماه:101113  امسال:1073662