آخرین اخبار

نخستین جلسه تعامل مدیریت فعالیت های فوق برنامه دانشگاه با دبیران تشکل هایاسلامی وکانون های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد

این جلسه که روز شنبه  16آبان ماه و  با حضور نمایندگان تشکل های اسلامی، دبیران کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل شد، دکتر سیدعامری، مدیر فعالیت های فوق برنامه ضمن خوشامدگویی مواردی را در زمینه فعالیت بخش فوق برنامه وضرورت پرداختن به این مسائل بخصوص در خوابگاه بیان نمود وسپس از دانشجویان خواست نکته نظرات خود را بازگو نمایند.

در ادامه این جلسه پیشنهادی مبنی بر هماهنگ بودن معاونت های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی جهت پیشبرد فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی ارایه گردید.

همچنین با اشاره به فضای جلسه ای که در محیط دانشگاه احساس می شود، به تمرکز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در سطح خوابگاه ها تأکید شد.

در تداوم این گفتگو به اختصاص فرصتی در کلاس های آموزشی به مسائل فرهنگی و اجتماعی توسط اساتید اشاره و ضمن تأکید بر ضرورت آسیب شناسی استعمال دخانیات توسط دانشجویان، لزوم کیفیت کارهای فرهنگی مورد بیان قرار گرفت.

همچنین با توجه به فعالیت اکثریت دانشجویان در فضای مجازی، به ضرورت ساماندهی کلی این مهم پرداخته شد تا تمهیداتی درخصوص فعالیت اکثریت دانشجویان علاقمند در کانال معاونت فرهنگی و اجتماعی در تلگرام فراهم گردد.

این جلسات به طور مستمر تداوم خواهد یافت

.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:6859  این هفته:59112  این ماه:204477  امسال:1628579