آخرین اخبار

برگزاری کارگاه های پژوهشی در دانشگاه ارومیه

به همت گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه کارگاه های پژوهشی "سنتز زیستی نانو ذرات نقره"  و "بررسی روش های سنجش قدرت آنتی اکسیدانی گیاهی در محیط های VivoوVitro" ویژه  اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و کارشناسان دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی برگزار می گردد.

کارگاه های پژوهشی در دو بخش تئوری و عملی با تدریس دکتر لطیفه پور اکبر دانشیار فیزیولوژی گیاهی 22 و 24 آذر ماه به ترتیب در آمفی تئاتر دانشکده علوم و آزمایشگاه گروه فیزیولوژی گیاهی برگزار می گردد.

محل برگزاری: تئوری ( آمفی تئاتر دانشکده علوم)   عملی: ( آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی) به شرکت کنندگان گواهی حضور از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه صادر خواهد شد.

   

محورهای کارگاه سنتز زیستی نانو ذرات نقره

تئوری:

آشنایی با اهمیت خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی نانو ذرات نقره

آشنایی با روش سنتز زیستی نانو ذرات نقره

بررسی مشخصات نانو ذرات تولید شده ب استفاده از روشهای مختلف(اسپکتروفتومتری، XRD، FTIR، TEM، SEM)

عملی:

سنتز زیستی نانو ذرات نقره

بررسی مشخصات نانو ذرات تولید شده با استفاده از روش اسپکتروفتومتری)

دانلود فرم ثبت نام

 

محورهای کارگاه بررسی روشهای سنجش قدرت آنتی اکسیدانی گیاهی در محیطهای VivoوVitro

تئوری:

آشنایی با استرس اکسیداتیو و نحوه تولید رادیکالهای آزاد و اهمیت قدرت آنتی اکسیدانی گیاهی و روشهای سنجش آنها

آشنایی با تعیین و اندازه گیری میزان فنل کلو فلاونوئید کل به روشهای اسپکتروفتومتری و HPLC

آشنایی با انواع روشهای سنجش آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی ( DPPH-FRAP) و آنزیمی ( پراکسیدار، سوپر اکسید دسیموتاز، کاتالازو ....) در محیط های VivoوVitro

عملی:

انجام روش های مختلف بررسی قدرت آنتی اکسیدانی عصاره گیاهی

دانلود فرم ثبت نام

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1063  این هفته:19730  این ماه:73101  امسال:1032711