آخرین اخبار

راهکارهای افزایش تعامل و همکاری دانشگاه ها با صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی بررسی شد

در چهارمین نشست شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان آذربایجان غربی مسئولین دانشگاه ارومیه بعنوان دانشگاه مادر استان و صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی به بررسی راهکارهای افزایش تعامل و همکاری دانشگاه ها با صدا و سیما پرداختند.

در این نشست که 19 آبان ماه در سالن اجتماعات صدا و سیما ترتیب یافت، مهندس مجرد مدیر کل صدا وسیمای استان آذربایجان غربی با تاکید بر اهمیت و تأثیر دانشگاه ها در جامعه گفت: هیچ جامعه ای توسعه نمی یابد مگر اینکه دانشگاهی توسعه یافته داشته باشد.

مجرد با اشاره به توسعه کمّی دانشگاه ها بر بهره گیری از ظرفیت صدا و سیما در تبیین نقش دانشگاه ها در جامعه و ارتقاء دانشگاه ها در حوزه های علمی و فرهنگی تاکید کرد.

وی تعامل بین نهادها و دستگاه های مختلف را عاملی مهم و اساسی در حفظ و ارتقاء هویت دینی و فرهنگی جامعه و همچنین کاهش آسیب های اجتماعی دانست.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه نیز در این جلسه با تاکید بر تعامل و همکاری بین دانشگاه ها و صدا و سیما گفت: شبکه استانی زبان گویای مردم استان است و نقش بزرگی در ارتقاء فرهنگ و هویت بخشی به جامعه دارد.

دکتر سیدمهدی صالحی افزود: باید با برنامه ریزی اساسی و با همکاری و همفکری دانشگاهیان و اهالی رسانه ملی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و جلوگیری از یاس و ناامیدی و ترویج امید و نشاط در جامعه تلاش کرد.

در این نشست همچنین، حاضرین در خصوص راهکارهای افزایش همکاری و تعامل بین دانشگاهها و صدا و سیما نظرات خود را بیان نمودند

.