آخرین اخبار

سومین طرح تحول کارآفرینانه باعنوان " انفجار ایده ­ها " در دانشگاه ارومیه برگزار می شود

سومین رویداد طرح تحول کارآفرینانه برای دانشجویان باعنوان " انفجار ایده­ ها " به همت مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه و با همکاری کانون کارآفرینی برگزار می گردد.

این طرح دانشجویی در سه بخش خلاقیت و ایده پردازی، تدوین طرح و مدل کسب و کار، ثبت و محافظت از ایده و تجاری سازی طبق برنامه زمانی اعلام شده در سالن شهید چمران دانشگاه ارومیه برپا خواهد شد.