آخرین اخبار

دکتر انصاری: دولت هیچ برنامه ای جز برنامه اقتصاد مقاومتی ندارد

"دولت هیج برنامه ای جز برنامه اقتصاد مقاومتی ندارد" این مطلب را دکتر جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور در جمع مدیران ارشد دانشگاه ارومیه بیان نمود.

انصاری با بیان اینکه ماهیت اصلی اقتصاد مقاومتی اولویت دادن به سیاست ها و جهت گیری و برنامه هایی است که اقتصاد ملی را در برابر تکان های اقتصاد جهانی مقاوم می نماید افزود: دانش بنیان کردن اقتصاد ره یافت اصلی اقتصاد مقاومتی است و دانشگاه ها باید نقش مهم خود را در این خصوص بازیافته و مسئولیت پذیر باشند.

وی در شکل عمده اقتصاد و جامعه ایران را عدم نیاز مدیران به نظرات علمی و دیگری عدم ارائه راه حل و تجارب قابل قبول از جانب محیط های علمی دانست و اضافه کرد: تا زمانیکه این بی اعتمادی و عدم بهره وری میان این دو قشر باشد ما نخواهیم توانست راه حل های ریشه ای برای معضلات و مشکلات جامعه پیدا نماییم.

در ابتدای این نشست دکتر حب نقی گزارشی از عملکرد و برنامه راهبردی دانشگاه ارومیه ارایه کرد و همکاران به بیان نکته نظرات خویش در خصوص مسایل مختلف علمی و صنفی پرداختند.