آخرین اخبار

روند اجرایی شدن برنامه راهبردی دانشگاه ارومیه مورد بررسی قرار گرفت

در جلسه ای که به منظور تبادل نظر پیرامون نحوه تخصیص بودجه دانشکده ها در سال آتی بر اساس برنامه راهبردی و میزان تأثیر آن در اجرایی نمودن برنامه راهبردی دانشگاه ارومیه ترتیب یافت روسای دانشکده ها موانع و مشکلات احتمالی پیشرفت سیاست های کلان دانشگاه را با مشاور رییس دانشگاه در امور برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات و همچنین معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در میان گذاشتند.

در این نشست که اول آذر ماه برگزار گردید دکتر منصورفر مشاور رییس در امور برنامه ریزی ضمن بیان اهداف کیفی و کمی برنامه راهبردی دانشگاه ارومیه؛ ارتقای سه رتبه ای  جایگاه دانشگاه و حضور در بین 10 دانشگاه جامع کشور، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین، مشارکت در تشکیل شرکت های دانش بنیان، مهارت آموزی دانشجویان پس از فارغ التحصیلی را از جمله برنامه های پیش روی دانشگاه عنوان نمود.

در ادامه این نشست روسای دانشکده ها، از جمله روسای دانشکده کشاورزی، علوم، اقتصاد و ادبیات و علوم انسانی نکته نظرات خود را در خصوص کمبود های موجود در عملیاتی کردن برنامه راهبردی را اعلام نمودند و پیشنهادات خود را در خصوص مرتفع نمودن این موانع و کمبودها بیان کردند.

دکتر سلیمان پور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نیز با بیان اینکه این مسأله نگرشی با سعه صدر بیشتر را می طلبد گفت: با همت بلند همکارن می توان کسب درآمدهای اختصاصی و فراهم سازی منابع مورد نیاز برنامه ها را جایگزین تخصیص منابع مضاعف نمود.

برنامه ریزی برای استعدادیابی گروه، بستر سازی برای بهره گیری از دانش اجرایی نمودن راهبردها، داشتن چشم انداز برای وضعیت موجود و برون رفت از رکود، توانمند سازی کارکنان، بازار سازی برای محصولات تولید دانشگاه و تبدیل دانشگاه ارومیه به مرجع علمی و فنی در زمینه مطالعات آب کشور از مباحث مطرح شده در این نشست بود.