آخرین اخبار

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی

مکان برگزاری: دانشگاه جیرفت

تاریخ برگزاری:10 اسفند

محورهای همایش:

·        پدافندغیرعامل­ و امنیت غذایی

·        کشاورزی و آلودگی های زیست محیطی

·        راهبردهای مدیریت بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی

·        فن آوری ها و روش­های نوین در حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهی

·        کنترل بیولوژیک آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز

·        حفاظت منابع طبیعی و امنیت غذایی

·        چالش های زیست محیطی و خطرات محصولات تراریخته

·        به زراعی در نظام­های مختلف کشاورزی

·        آمایش سرزمین و امنیت غذایی

·        ایمنی غذایی در محصولات زراعی، باغی و دامی و شیلاتی

·        تولید ، فرآوری ، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

·        مکانیزاسیون کشاورزی و امنیت غذایی

·        اقتصاد کشاورزی محیط زیست و امنیت غذایی

·        کاربرد فن آوری­های نوین در کشاورزی و حفاظت از محیط زیست

·        اقتصاد مقاومت و امنیت غذایی

·        ریزگردها و پیامدهای زیست محیطی آنها

·        بسته بندی ، صنایع تبدیلی و بازاریابی محصولات کشاورزی

·        بیوتروریسم  و تهدید امنیت غذایی

·        مدیریت بقایای گیاهی و ترسیب کربن

و ....

برای مشاهده متن فراخوان روی کلمه کشاورزی کلیک نمایید.