آخرین اخبار

 

فراخوان دریافت مقاله برای مجلات سه گانه مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی

رئیس مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز (سه علامه تبریزی) از پژوهشگران و صاحبنظران حوزه علوم انسانی برای ارسال مقاله جهت چاپ در نشریه علمی ـ ترویجی «علامه» دعوت کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر کریم زاده قراملکی گفت: از همه‌ی استادان، پژوهشگران، منتقدان، صاحبنظران و دانشجویان دوره های دکتری و کارشناسی ارشد در سه حوزه "ادبیات و عرفان"، "فلسفه و کلام" و "فقه و حقوق" دعوت می کند با ارسال مقاله ها، نقدها، و آخرین یافته های پژوهشی خود به دفتر این مجله، در انتشار فصلنامه شرکت جویند و این مؤسسه را در دستیابی به اهداف برجسته علمی یاری دهند.

وی هدف از انتشار فصلنامه علامه را تقویت روشمندی در پژوهشهای مربوط به سه حوزه ادبیات و عرفان، فلسفه و کلام، فقه و حقوق و کمک به رشد بیشتر و بهتر نقد و تولید نظریه در عرصه های مذکور دانست و گفت: هر مقاله ای که در یکی از رشته های یاد شده باشد و به نحوی منجر به گسترش بصیرت نسبت به این حوزه ها شود، برای انتشار در فصلنامه علامه بررسی خواهد شد.

کریم زاده قراملکی با بیان اینکه مقالات ارسالی باید حاصل پژوهش نویسنده در یکی از زمینه های تخصصی نشریه (ادبیات و عرفان، فقه و حقوق، فلسفه و کلام) بوده و قبلاً در جایی چاپ یا همزمان به نشریه دیگری ارسال نشده باشد،گفت: نویسندگان باید از ارسال همزمان دو یا چند مقاله خودداری نمایند.

وی خاطر نشان کرد: نویسندگان می توانند مقاله های خود را به نشانی m.allameh@tabrizu.ac.ir : ارسال و یا با شماره تلفن 33363808 - 041 تماس حاصل نمایند.