آخرین اخبار

نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی دانشگاه ارومیه اعم از بسیج، جامعه اسلامی، انجمن اسلامی، انجمن ایران اسلامی و کانون های فرهنگی و هنری، دیروز بیست و نهم آذر ماه با رییس دانشگاه و معاونین نشست برگزار نموده و در خصوص مسایل و مشکلات دانشجویی بحث و تبادل نظر کردند.

 

گزارش تصویری نشست