آخرین اخبار

کسر خدمت سربازی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

http://news.urmia.ac.ir/sites/news.urmia.ac.ir/files/N%2128565615_0.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره تماس درج شده در نامه فوق: 09123237188 آقای مهندس صنم نژاد می باشد.