آخرین اخبار

اطلاعیه: خرید زمین برای احداث آپارتمان در خیابان حج

به اطلاع عموم کارکنان دانشگاه می رساند، دانشگاه ارومیه در نظر دارد 4 قطعه زمین برای احداث آپارتمان در خیابات حج خیابان مدیریت صنعتی خربداری نماید. در صورت تمایل به مشارکت در این طرح با شماره تماس مستقیم 32752733-044 و یا داخلی 3018 آقای وطن خواه تماس حاصل فرمایید.