آخرین اخبار

به اطلاع بانوان محترم همکار دانشگاهی اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی می رساند در راستای اجرای طرح آگاه سازی خانواده ها در خصوص بیماری ها و اختلالات ژنتیکی ، کارگاه آموزشی ویژه بانوان محترم همکار روز شنبه دوم بهمن ماه از ساعت 13:15الی 15:15 در سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی برگزار خواهد شد.

به شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه صادر خواهد شد.