آخرین اخبار

ثبت نام: بازدید صنعتی اعضای هیأت علمی دانشگاه از شرکت متالورژی پودر ماد صنعت

بر اساس اعلام دفتر مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت، بازدید صنعتی اعضای هیأت علمی دانشگاه از شرکت متالورژی پودر ماد صنعت (تولیدکننده قطعات فلزی صنایع خودرویی) در روزدوشنبه مورخه 04/11/95  از ساعت 10:30 لغایت 13 برگزار خواهد شد.

اساتید محترم جهت اعلام آمادگی و شرکت در برنامه می توانند با مدیر گروه مربوطه هماهنگ فرمایند.

زمان حرکت ساعت 10 همانروز از پردیس نازلو خواهد بود.