آخرین اخبار

ارجاع مهمترین کتاب آموزشی دامپزشکی جهان به مقاله اساتید دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه در VRF
کتاب Veterinary Medicine  که مهمترینtextbook  دامپزشکی جهان است، در صفحه 458 چاپ  یازدهم (2017) خود خلاصه ای از مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری تخصصی آقای دکتر امین ممقانی با استاد راهنمایی آقایان پروفسور مسعود مهام و پروفسور بهرام دلیرنقده و استاد مشاوری پروفسور سعید عزیزی را چاپ کرده است.
مقاله مذکور تحت عنوان Effects of ginger extract on smooth muscle activity of sheep reticulum and rumen در سال 2013 در مجله VRF  که به وسیله دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه چاپ می شود، منتشر شده است.
این موفقیت را به دانش آموخته دانشگاه ارومیه، اساتید راهنما و مشاور و دست اندرکاران مجله علمی VRF تبریک عرض می کنیم.
 
 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:166  این هفته:17551  این ماه:94162  امسال:1093400