آخرین اخبار

دعوت از اساتید دانشگاه ارومیه جهت شرکت در کارگاه های آموزشی دفتر ارتباط با صنعت

مدیریت کارآفرینی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، کارگاه های آموزشی را با عناوین پرده برداری از رموز نوآوری سیستماتیک ( TRIZ) ، آشنایی با نحوه تشکیل شرکت های دانش بنیان و آشنایی با روش تنظیم بوم کسب و کار برگزار می نماید .

این کارگاه ها روز چهارشنبه بیستم بهمن ماه از ساعت8:30 الی 12:30 در محل سالن اجتماعات دانشکده  اقتصاد و مدیریت برگزار خواهد شد.