آخرین اخبار

واگذاری نگهداری و تعمیرات سیستم تاسیساتی 96( معاونت دانشجویی)

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی کلمه استعلام کلیک نمایید.

http://news.urmia.ac.ir/sites/news.urmia.ac.ir/files/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA.jpg