آخرین اخبار

نشست بررسی روند اجرای مصوبات احیای دریاچه ارومیه در سال 1395


نشست "بررسی روند اجرای مصوبات احیای دریاچه ارومیه" در راستای ارائه اصلاحات مورد نیاز بر چشم انداز، اهداف و مقادیر کمی منابع آب مندرج در نقشه راه احیای دریاچه ارومیه و ارائه راهبردهای پیشنهادی عملیاتی با حضور نمایندگان استانداری، سازمان جهادکشاورزی، شرکت آب منطقه ای،اداره کل منابع طبیعی، دفتر استانی ستاد احیای دریاچه، گروه مطالعاتی کاهش 40 درصد آب در بخش کشاورزی و کمیته های پایش دانشگاه ارومیه برگزار گردید.

دکتر مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه ریزی تلفیق ستاد احیاء دریاچه ارومیه با تاکید بر الزامات بازنگری و اصلاح در سیاست های صورت پذیرفته؛ افزود: این الزامات به عنوان تاییدی بر مسیر فعالیت های انجام یافته و ضرورتی در جهت تسریع احیای دریاچه ارومیه با روشهای اتخاذ شده می باشد.

در نشست مذکور که بیست و هفتم بهمن ماه در سالن اجتماعات پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ترتیب یافت نمایندگان نظرات خود را در خصوص فعالیت های انجام یافته و جاری با نگرشی بر تدقیق نقشه راه دریاچه ارومیه ارائه نمودند.

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2271  این هفته:20845  این ماه:85923  امسال:1036961