آخرین اخبار

به اطلاع کلیه همکاران دانشگاه ارومیه می رساند

 

سبد کالای عیدی دانشگاه (شامل 10 کیلو برنج ایرانی و 1 کیلو پسته) به کلیه همکاران  بشرح ذیل توزیع می گردد:

 7و 8 اسفند ماه- کارکنان قراردادی

 9 و 10 اسفند ماه - کارکنان رسمی و پیمانی

11 و 12 اسفند ماه - کارکنان شرکی

بازنشستگان عزیز می توانند تا آخر فروردین ماه جهت دریافت سبد کالای خود به فروشگاه مراجعه نمایند. 

*لازم به توضیح است که همکارانی که در تاریخ های قید شده نتوانند سبد کالای خود را دریافت نمایند تا 27 اسفند ماه سال جاری می توانند نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.