آخرین اخبار

اولین کارگاه توجیهی اعضای جدید هیأت ممیزه دانشگاه ارومیه برگزار شد

اولین کارگاه توجیهی با حضور دکتر عبدالحسین طاهری نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و هیات همراه، معاون آموزشی دانشگاه ارومیه، اعضای هیأت ممیزه، کمیته های منتخب و کمیسیون های تخصصی دانشگاه ارومیه دانشگاه یازدهم اسفند ماه در سالن شورای دانشگاه ارومیه برگزار شد.

دکتر عبدالحسین طاهری نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با بیان مباحثی در خصوص مبانی آیین نامه ارتقاء گفت: برخی شاخص‌های ترفیع اساتید با هدف کیفیت آموزشی، پژوهشی در دانشگاه‌های کشور تغییر کرده  و سعی بر این بوده است بندهایی تعریف شوند کـه مسیر ارتقاء مرتبـه اعضـای هیأت علمی هموارتر شود.

در ادامه دکتر آین معاون آموزشی دانشگاه هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی با ترکیب و اختیارات کمیته های منتخب، کمیسیون های تخصصی و هیأت ممیزه و توجیه آیین نامه جدید ارتقای هیأت علمی عنوان نمود و به توضیح موارد مختلف آیین‌نامه‌ جذب و ترفیع اساتید دانشگاه پرداخت.

رسیدگی و بررسی پرونده‌های اعضاء هیات علمی به منظور ارتقاء مرتبه به استادیاری، دانشیاری و استادی، تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، احتساب سوابق خدمت قابل قبول آموزشی و پژوهشی اعضاء هیات علمی، احتساب سنوات آموزشی اعضاء هیات علمی، ابلاغ آیین­ نامه­ ها، بخش نامه ­های جدید و هرگونه تغییرات احتمالی در رابطه با ارتقاء اعضاء هیات علمی، نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه‌های مربوط به هیات ممیزه دانشگاه‌، بررسی و استعلام، به منظور به‌روز كردن آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، تصمیم گیری در خصوص رکود علمی اعضاء هیات علمی، انتخاب دبیر هیأت ممیزه و تعیین اعضای کمیته­ های تخصصی و ... از مواردی است که هیات مذکور به آن رسیدگی می نماید.

گفتنی است: انتخابات اعضای هیأت ممیزه دانشگاه هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود و هیأت ممیزه جدید از نیمه دوم اسفندماه 95،  فعالیت کاری خویش را شروع می‌کند.