آخرین اخبار


کیفیت آموزشی بیشتر گروه های آموزشی سرلوحه سند راهبردی دانشگاه

نشست تدوین سند بهبود کیفیت گروه های آموزشی دانشگاه در راستای اجرایی نمودن ابلاغیه دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، با حضور معاونین دانشگاه، روسای دانشکده ها و مدیران گروه ها شانزدهم اسفند ماه در سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی برگزار شد.

دکتر آین معاون آموزشی  و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با اشاره به اهمیت پیشرفت توسعه ای و نقش بسزای گروه های آموزشی در دانشگاه گفت: دانشگاه یک مرکز تخصصی با رشته های متفاوت است که با همفکری و هم افزایی آموزشی، پژوهشی گروه های آموزشی می توان به کارآمد شدن فعالیت های گروه ها و همیاری اساتید در تربیت دانشجویانی ماهر و کار آفرین که برنامه راهبردی دانشگاه را به ثمر بنشاند از اهداف بسیار مهم دانشگاه می باشد.

دکتر منصور فر مشاور رییس در امور برنامه ریزی، بودجه و امور مالی با ارائه گزارشی از سند راهبردی دانشگاه گفت: تدوین سند بهبود کیفیت گروه های آموزشی دانشگاه به منظور نهادینه سازی تفکر راهبردی در دانشکده ها و تقویت مشارکت و بهره مندی از ظرفیت فکری و علمی اعضای هیأت علمی و کارشناسان، در اولویت کار دانشگاه قرار گرفته است.

ادامه جلسه با پرسش و پاسخ اساتید و ارائه راه حل های پیشنهادی برای بهبود سند کیفی دانشگاه همراه بود.