آخرین اخبار

 ثبت نام کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیات ممیزه دانشگاه های ارومیه و صنعتی ارومیه

            به استحضار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ارومیه و دانشگاه صنعتی می­رساند
هیات ممیزه دانشگاه ارومیه در نظر دارد کارگاه آموزشی تحت عنوان آموزش نحوۀ تکمیل شناسنامه علمی برای متقاضیان محترم ارتقای مرتبه برگزار نماید.

            علاقمندان جهت ثبت نام برای شرکت در کارگاه با دبیرخانه هیات ممیزه (خانم بختیاری) تماس بگیرند. (لطفاً روز شرکت در کارگاه را از جدول ذیل قبلاً انتخاب فرمایید)

ضمناً به شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد.

تلفن تماس برای ثبت نام: 32755288 و 32755298 و  32753171 داخلی 105

یا داخلی سایت نازلو: 2320

و یا درخواست شرکت در کارگاه خود را با مشخص نمودن یکی از گروه­های ذیل به آدرس n.bakhtiyari@urmia.ac.ir ایمیل  نمایند.

روزهای برگزاری کارگاه (تاریخ اصلاح گردید)

شنبه

26/1/96

از ساعت 8:30 الی 12:30

گروه  اول

ظرفیت 40 نفر

یکشنبه

27/1/96

از ساعت 8:30 الی 12:30

گروه  دوم

ظرفیت 40 نفر

دوشنبه

28/1/96

از ساعت 8:30 الی 12:30

گروه سوم

ظرفیت 40 نفر

سه شنبه

29/1/96

از ساعت 8:30 الی 12:30

گروه چهارم

ظرفیت 40 نفر