آخرین اخبار

اعلام آمادگی برای واگذاری: پیمانکاری تعمیرات ابنیه و رنگ آمیزی و لوله کشی و ... دانشگاه

 

http://news.urmia.ac.ir/sites/news.urmia.ac.ir/files/1123--.jpeg