آخرین اخبار

بازنگری در روشهای تدریس دروس معارف اسلامی

دکتر حب نقی در نشست مشترک رییس دانشگاه ارومیه و مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه به هرچه بیشتر آشنا شدن اساتید معارف با علوم روز و اقتضائات دنیای مجازی و مطلوب های نسل جوان تاکید کرد.

وی از اساتید گروه معاره خواست تا با الگوبرداری از زندگی پیامبر و ائمه در برخورد نزدیک با مردم، با حضور در جمع های صمیمی دانشجویان و خوابگاه ها، باب جدیدی از روابط میان دانشجو و اساتید بخصوص اساتید معارف در راستای الگومحوری بگشایند.

دکتر حب نقی رییس دانشگاه ارومیه خواستار بازنگری در روشهای تدریس دروس معارف اسلامی، تشکیل جلسات مداوم، ارتقای کیفی فعالیت های این گروه و همکاری بیش از پیش اعضای گروه شد.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1769  این هفته:16258  این ماه:81906  امسال:1039138