آخرین اخبار

 
 
طرح تحول کارآفرینانه با عنوان "سینما تحول 4" در دانشگاه ارومیه برگزار می شود
 
سیزدهمین رویداد طرح تحول کارآفرینانه برای دانشجویان با عنوان "سینما تحول 4 " به همت مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه برگزار می گردد.
این طرح با نمایش سخنرانی دکتر وین دایر و تحلیل اساتید TSP به موضوع قدرت تصمیم گیری می پردازند.
زمان: روز دوشنبه 21 فروردین 96 ساعت 18
مکان: دانشگاه ارومیه - سالن اجتماعات دانشکده علوم