آخرین اخبار

 اطلاعیه ) وام دانشجویی (

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام روزانه می رساند ثبت تقاضای وامهای دانشجویی از قبیل وام ازدواج و ضروری و ودیعه مسکن برای نیمسال دوم 96-95 در سامانه پورتال دانشجویی صندوق رفاه  http://bp.swf.ir از تاریخ 20/01/96  لغایت 26/01/96 / امکانپذیر می باشد. لذا دانشجویان متقاضی نسبت به تحویل و ارائه مدارک وام های خود به اداره رفاه اقدام نمایند.

* به علت محدود بودن زمان ثبت نام امکان تمدید مقدور نمی باشد.

*دانشجویان دکتری روزانه می توانند مدارک وام ویژه را به اداره رفاه برای نیمسال دوم  )بهار(  را تحویل نمایند.

* دانشجویان عزیز از ثبت تقاضای وام هایی که شرایط دریافت آن را ندارند خوداری نمایند.

** آندسته از دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته که از وام وِیژه دکتری (1) استفاه می کنند از تقاضای وام تحصیلی خوداری فرمایند در صورت تقاضا وثبت آن،این صندوق هیچگونه مسئولیتی در قبال وام ویژه آنها ندارد و عواقب آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.در ضمن تحویل فرم شماره 2جهت هر سه ماهه و فرم گزارش پیشرفت برای دانشجویانی که تصویب پروپزال دارند، الزامی می باشد.

*در ضمن ارائه سند تعهد نامه محضری برای دریافت وام الزامی می باشد و افتتاح حساب برای دانشجویان روزانه در بانک تجارت شعبه دانشگاه الزامی است .

اداره خدمات و رفاه معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه