آخرین اخبار

ثبت نام اردو ویژه اساتید دانشگاه ارومیه

كانون بسيج اساتيد دانشگاه در نظر دارد يك اردوي يك روزه وي‍ژه اساتيد دانشگاه با شرايط ذیل برگزار نمايد.

1) تاريخ اردو روز پنج شنبه مورخه 7/2/96  و ساعت حركت ساعت شش صبح از مبدا پرديس شهر خواهد بود.

2) مسير پيشنهادي منطقه آزاد جلفا ، ساحل ارس و مسير سد ارس خواهد بود. در صورت پيشنهاد شركت كنندگان و توافق اكثريتي حداكثر تا سه روز مانده مسير قابل تغيير خواهد بود.

3) براي ثبت نام با شماره همراه 09148549151 و يا حضوري در كتابخانه مركزي با آقاي سيروس محمدي تماس حاصل نمايند.

4) با توجه به ظرفيت محدود 40 نفري يك اتوبوس اولويت با همكاراني خواهد بود كه زودتر ثبت نام نمايند.

5) از همكاران ثبت نام كننده 15 هزار تومان هزينه مشاركت دريافت مي شود. هزينه نهار و اتوبوس به عهده كانون بسيج اساتيد خواهد بود.