آخرین اخبار

تعامل و ارتباط یکی از عوامل پویایی و پیشرفت کارها در امر گزینش است


غلامحسین ابراهیمی مدیر هسته گزینش استانداری استان در جلسه هم اندیشی شورای هسته های گزینش استان با بیان اینکه تعامل و ارتباط یکی از عوامل پیشرفت کارها در امر گزینش است،گفت: ارتباط با علما و مسئولین استانی و حمایت آنان می تواند زمینه های پیشرفت و کیفیت بخشی بیشتر جایگاه گزینش در ادارات را فراهم نماید.
وی ادامه داد: همچنین ایجاد نظام ارتباطی مناسب و دو سویه در میان هسته های گزینش و تقویت روحیه هم افزایی و همکاری جمعی بین مدیران و گزینش گران استان یکی از اهداف تشکیل این جلسه است.
مدیر هسته گزینش استانداری به تشکیل کارگروه های تخصصی اشاره نمود و تصریح کرد: کارگروه های تخصصی هسته گزینش برای ارتقا کیفیت فرآیند گزینش در استان تشکیل می شود.

جلسه هم اندیشی شورای هسته های گزینش استان آذر بایجان غربی، در راستای بررسی روش های کاری و ارائه پیشنهاد های نو به منظور روان سازی و مهندسی مجدد فرآیند گزینش با حضور مدیران استانداری، دادگستری، تأمین اجتماعی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه ارومیه صبح روز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه درسالن شورای پردیس شهر دانشگاه ارومیه برگزار گردید.

گفتنی است: جلسات شورای هم اندیشی به صورت دوره ای هر دو ماه یکبار به میزبانی یکی از هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان برگزار می شود.