آخرین اخبار

رییس دانشگاه ارومیه به عنوان رییس شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان آذربایجان غربی منصوب شد

دکتر رحیم حب نقی رییس دانشگاه ارومیه با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رییس شبکه ملی جامعه و دانشگاه دراستان منصوب گردید
پیرو انعقاد تفاهمنامه همکاری میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در خصوص تشکیل «شبکه ملی جامعه و دانشگاه»، دکتر حب نقی رییس دانشگاه ارومیه از سوی وزیر علوم به مدت دو سال به عنوان رییس شبکه ملی جامعه و دانشگاه در استان آذربایجان غربی منصوب شدند.

در گوشه ای از حکم آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و با همکاری نخبگان و خبرگان استانی در تحقق اهداف شبکه، به ویژه ایفای نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه، موفق و موید باشید.