آخرین اخبار

اطلاعیه: برگزاری رویداد هفدهم تحول کارآفرینانه

مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه با همکاری کانون کارآفرینی رویداد هفدهم تحول کارآفرینانه را برگزار می کند.