آخرین اخبار

 
پیشنهاد خرید کتب برای کتابخانه های دانشگاه ارومیه توسط اساتید، کارکنان و دانشجویان
 
از کلیه اساتید محترم، همکاران و دانشجویان گرامی استدعا دارد با مراجعه به سایت tibf.ir کتابهای مورد نیازی که در کتابخانه موجود نمی باشد را انتخاب کرده و از طریق ایمیل به lib-center@urmia.ac.ir , m.Dehbozorgi@urmia.ac.ir جهت تهیه و خرید به کتابخانه مرکزی ارسال نمایید