آخرین اخبار

کارگاه آغازین فائو (سازمان خواربار و کشاورزی جهانی) در پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه برگزار گردید

این کارگاه با عنوان Integrated Programme for Sustainable Water Resources Management in the Urmia Lake   با حضور مدیر دفتر فائو در ایران و 10 متخصص خارجی شامل کارشناسان برجسته فائو، مهمان هایی از دانشگاه واخنگین هلند، جایکا ژاپن، ایکاردا و دانشگاه های استرالیا و 70 کارشناس و محقق از مراکز تحقیقاتی و اجرایی کشور ششم و هفتم اردیبهشت ماه در پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه برگزار گردید.

حسابداری آب، مدیریت حوضه آبریز، مدیریت خشکسالی، مدیریت یکپارچه منابع آب و اجتماعی اقتصادی از محورهای مورد مطالعه فائو در طرح مذکور می باشد و این طرح به مدت 4 سال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و در سه منطقه بهصورت پایلوت (جنوب حوضه آبریز، صوفی چای و گدارچای) توسط سازمان فائو انجام خواهد شد.

کارگاه با هزینه و برنامه ریزی فائو و در جهت بررسی طرح پیشنهادی آن سازمان و شناخت ظرفیت های ملی و منطقه ای مرتبط با موضوع مطالعه تشکیل گردید.


سازمان خواربار و کشاورزی جهانی براساس قرارداد با دولت ژاپن و تحت نظارت کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه طرح مطالعاتی در ارتباط با مدیریت یکپارچه منابع آب را در حوضه آبریز دریاچه ارومیه آغاز نموده است.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2190  این هفته:20764  این ماه:85842  امسال:1036880