آخرین اخبار

جلسه هم اندیشی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ارومیه

موضوع: تحلیل و بررسی انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

زمان: روز سه شنبه مورخ 1396/02/19 از ساعت 18

مکان: دانشگاه ارومیه - پردیس شهر – پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

 

دفتر هم اندیشی استادان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری