آخرین اخبار

بیانیه دانشگاه در خصوص انتخابات

دانشگاه برای فعال ساختن دانشگاهیان در امر انتخابات گام های خوبی برداشته و هیات نظارت امکان سخنرانی برای افراد نزدیک به گرایشات فکری کاندیداهای محترم را فراهم ساخته و این روند ادامه دارد. ضمن اعلام قانونی و مجوز دار بودن اینگونه مراسم به اطلاع آن عده از عزیزان که برهم زدن اجتماعات مخالف عقاید خود را تکلیف می دانند می رساند که ایجاد هرگونه بی نظمی در اجتماعات قانونی دانشگاه تخلف محسوب شده ضمن معرفی خاطیان به کمیته انضباطی، اسامی آن افراد و وابستگی آنها را به اطلاع عموم خواهد رساند.